O NAS

Fundacja Naktuz powstała w czerwcu 2016 roku. Głównym celem powstania fundacji jest upowszechnianie i promocja sportu, w szczególności w zakresie wspierania i promocji rozwoju dzieci, młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych oraz dorosłych w zdobywaniu uprawnień właściwych polskich związków sportowych. Jednym z najważniejszych zadań jest organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na ryzyko utraty życia lub zdrowia na wodach. W swoich działaniach fundacja dąży do pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej, istotnej dla wszystkich służb ratowniczych.

Dariusz Kosnowski

PREZES

mgr. ekonomii
kpt. jachtowy i motorowodny
Instruktor Ratownictwa Wodnego
Instruktor Sportu
Płetwonurek RESCUE

Grzegorz Gajewski

CZŁONEK ZARZĄDU

kpt. żeglugi śródlądowej
Instruktor Ratownictwa Wodnego
Instruktor Motorowodny
Płetwonurek