Na rzecz rozwoju oraz wsparcia bezpieczeństwa na wodzie.